Disseny UX/UI
Wireframes

Els wireframes són representacions gràfiques bàsiques de l’estructura de la web. Són molt importants per detectar les funcionalitats i els ordres del clicks.

Prototip

Permet crear dissenys senzills amb les funcionalitats bàsiques i veure si les interaccions són correctes. Permet estalviar moltes hores de programació

Test d’usuaris

Es tracta d’observar com interactua l’usuari amb el producte i si cal redissenyar abans de posar a productiu una aplicació o web.

Arquitectura de la informació

Normalment, es realitza a l’inici d’un projecte. És molt important per poder decidir com organitzar les parts d’un producte i perquè sigui comprensible i lògic per a l’usuari.

Product management 360º

Des de la idea inicial, passant per la metodologia Lean per aterrar els insights fins al llançament i seguiment del producte. Donem suport global i coordinem tots els elements (Vendes, UX, Màrqueting, desenvolupament, etc.) per posar al mercat un producte digital.

Design Thinking

El Design Thinking és la metodologia per a desenvolupar innovació centrada en les persones. Es presenten reptes, es detecten necessitats i finalment solucions.

Tens una idea?

    Els nostres clients