Mètodes d’investigació UX

Mapa d’empatia

Amb aquest mètode es permet identificar les motivacions i com es classifiquen en diferents perfils de persones.

Entrevistes

Entrevistem usuaris per obtenir informació qualitativa. L’objectiu és saber què els motiva, quines són les seves necessitats més profundes.

Focus group

Creem trobades dinàmiques de grups reduïts que parlin d’un producte, servei o tòpic concret. Tot i que el contingut és espontani, les sessions són dirigides i amb un guió establert.

A/B Testing

És el mètode més directe per a descartar possibilitats. Normalment, es realitza quan ja hi ha un disseny predefinit.

Test Usuaris

Es tracte de monitorar (Eye tracking, Gravació i observació) com actua l’usuari davant d’un prototip i d’un disseny que es vulgui millorar o renovar. Reportem totes les interaccions.

Journey Map

És l’estudi de les diferents etapes i interaccions que pot passar un usuari en relació amb un producte. Ajuda a detectar els punts crítics i com es pot millorar en general tota la experiència.

Disseny UX/UI →

Disseny Creatiu →

Tens una idea?

    Els nostres clients